Podporuji svou přítomností u porodu ranou vazbu rodičů s dětmi (bonding) nejen ve Zlínském kraji.

Rodiči se nerodíme, rodiči se stáváme. Těhotenství nabízí dostatečně dlouhou dobu na to, aby se budoucí matka vyrovnala se skutečností, že se stává matkou. Má nabídka služeb pro vás se tedy týká i období těhotenství. Rodiče mohou dnes získat informace z mnoha různých zdrojů. Osobně jsem přesvědčená, že kvalifikované poradenství je nezbytné z hlediska časté kontroverze jiných zdrojů.

Specializuji se na podporu raného kontaktu mezi matkou a dítětem, nabízím Vám tedy tzv. podporu bondingu, nebo-li lepení.

Proč? Protože považuji tuto fázi vztahu mezi rodiči a dítětem za velmi důležitou, pouto mezi matkou a dítětem je jednou z nejsilnějších lidských vazeb.

Podpora  vzájemného kontaktu dítěte a matky po porodu je důležitá z mnoha hledisek zdravotních i psychologických pro dítě i matku.